eKRÉTA

Szakmai vizsga

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A SZAKMAI VIZSGÁKRÓL

 

A 2021. május-júniusi vizsgaidőszak szakmai vizsgáira 2021. február 15-ig (hétfőig) lehet jelentkezni az e cikkben közzétett jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével.

  • Az idén végzős tanulóink jelentkezését az osztályfőnökök koordinálják, kérdéseikkel elsőként hozzájuk forduljanak!
  • A javító- vagy pótlóvizsgára jelentkezőktől azt kérjük, hogy a titkársággal (titkarsag.sob@szbi.hu ) vegyék fel a kapcsolatot, hogy mely további dokumentumokra (pl. törzslapkivonat, felmentési kérelem, a képzés befejezését igazoló (piros) bizonyítvány, személyes okmányok) van szükség a jelentkezéshez.

 

A szakmai vizsgák lebonyolításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat

tartalmazza.

 

Az 1 éven túli szakmai vizsgákkal kapcsolatos hivatalos információk az NSZFH-tól:

  • OKJ szakképesítés javító- és pótlóvizsgára az jelentkezhet, aki az első szakmai vizsgától számított egy évet még nem lépte túl. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 291. § (3) bekezdése értelmében az „egy éves” szabály fennmaradt. Az a vizsgázó, aki a szakképzés befejező évfolyamát eredményesen teljesítette, de a vizsgát még nem kezdte meg, a szakmai vizsgát elkezdheti.

 

Speciális esetekre vonatkozó információk az NSZFH-tól:

  • Az a vizsgázó, aki a 2020. május-júniusi és/vagy a 2020. október-novemberi vizsgaidőszakban úgy tett vizsgát, hogy nem kellett a szóbeli részt teljesítenie (vagyis a törzslapkivonatán a “nincs szóbeli” bejegyzés szerepel), illetve a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban javító- vagy pótlóvizsgára jelentkezett, annak most sem kell teljesítenie a szóbeli vizsgatevékenységeket.
  • A Szoftverfejlesztő (54 213 05) szakképesítés esetén, ha a vizsgázó a 35/2016. (VIII.31.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény (SZVK) szerint vizsgázott, de az első szakmai vizsgája óta egy évnél több telt el, bejelentkezhet a 29/2019. (VIII. 30.) ITM rendeletben kiadott SZVK szerinti vizsgára úgy, hogy a korábbi eredményeit be lehet számítani (azokat nem kell ismét teljesítenie).

 

Azon vizsgázónak, aki már legalább a 2. javítóvizsgáját teljesíti, vizsgadíjat kell fizetnie (a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 93.§ (5) bekezdése, illetve a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 288-289.§ alapján). Az egyes szakmák esetén és a teljesítendő vizsgarészektől függően a vizsga díjának összege eltérő lehet, de az összeg nem haladja meg az 50.000 Ft-ot. (Ebben az esetben határozat formájában közöljük a ténylegesen fizetendő díjat, amelynek összegét legkésőbb április elejéig kell befizetni – a befizetéssel kapcsolatban (helyszín, időpont, forma) az iskola gazdasági irodája ad felvilágosítást.)

 

A 2021. május-júniusi vizsgákkal kapcsolatos további részletes információkat és időpontokat az itt található listában találják, amelynek tartalmát folyamatosan frissítjük.

 

Az adott szakképesítés szakmai vizsgájának adataihoz kattintson a megfelelő szakképesítés nevére!

Honlap készítés