eKRÉTA

SZAKMAI KISOKOS

Kihasználnád a lehetőséget, és állami támogatással végeznél el akár két ösztöndíjas szakmai képzést is?

 

Egyetemista vagyok így is tanulhatok nappali tagozaton ingyen?

Felsőoktatási jogviszony mellett is szerezhettek nappali tagozaton ingyenesen két szakmai végzettséget is, az egyedüli kitétel, hogy 25 éves kor alattiak legyetek. Természetesen felnőttképzési jogviszonyban 25 éves kor felett is járhattok az ingyenes képzéseinkre.


Jogosult vagyok az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) igénybevételére?

Sokan nem tudják, hogy ha csak felsőoktatási jogviszonyt létesítenek akkor elveszítik jogosultságukat. Ugyanakkor nálunk nappali tagozaton tanulva 20 éves korotokig jogosultak vagytok erre a támogatásra is.


Akkor is tanulhatok ingyen, ha már van diplomám?

Diploma után is van ingyenes képzési lehetőség, ennek keretében ugyanolyan feltétlekkel szerezhettek akár két szakképesítést, mint azok, akik egyáltalán nem tanultak felsőoktatási intézményben. A diploma ugyanis - a képzés ingyenessége szempontjából - nem számít szakképesítésnek, vagyis az új szabályok szerint a diploma megszerzése után akár két képzésen is tanulhattok állami támogatással.

A dolog egyébként fordítva is igaz: ha először szakképesítést szereztetek, attól még tanulhattok állami ösztöndíjas hallgatóként valamelyik egyetemen vagy főiskolán, ha eléritek a felvételi ponthatárokat.


Tényleg két szakmai képzés elvégzését támogatja az állam? És még ösztöndíjat is kaphatok? Havonta mennyit?

Igen, az első és a második szakképesítés megszerzése ingyenes, de csak az iskolai rendszerű szakképzésben, és csak olyan oktatási intézményben, amely állami támogatásban részesül.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 59. § (1) bekezdése szerint a tanuló – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra jogosult.

A 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Szkr.) 170 §-a alapján az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege, 161 000 Ft.

Az Szkr. 171 § (1) bekezdése szerint az ösztöndíj havonkénti összege

a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának 5%-a,

b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának

ba) 5%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,

bb) 15%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,

bc) 25%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,

bd) 35%, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.


Bármilyen szakmai képzést el lehet végzni államilag támogatott formában?

Sajnos nem. A Szakmajegyzékben szereplő összes alapszakmát tanulhatjátok támogatott formában és ezek szerepelnek a kínálatunkban szereplő ingyenesen elvégezhető szakok között.


Honnan tudhatom meg, hogy melyik iskola indít támogatott képzést?

Iskolánk minden évben megújuló kínálatban indít ingyenes képzéseket, de csak az állam által támogatott szakmákban.


A második szakmát is ingyen lehet megszerezni nappali tagozaton?

Igen, de vannak plusz feltételek: a második szakma abban az esetben szerezhető meg ingyenesen nappali tagozaton, ha a jelentkező még nem töltötte be a 25. életévét. Ha ez már nem teljesül akkor a jelentkező a felnőttképzési munkarendben végezheti tanulmányait.

Vagyis a második szakképesítés esetén feltétel nappali tagozaton a 25. életév be nem töltése vagy ennek hiányában a felnőttképzési munkarend, valamint az, hogy olyan intézmény olyan képzését válassza, amelyet az állam költségvetési támogatásban részesít.


Nincs érettségim. Így is szerezhetek szakmát?

A Szakmajegyzéken szereplő képzések neve mellett különböző számokat találtok - ha azt szeretnétek megtudni, hogy a saját iskolai végzettségetekkel elkezdhetitek-e a kiválasztott kurzust, a "szint" oszlopban lévő számot kell figyelnetek.

 

Honlap készítés