eKRÉTA

Ágazati alapvizsga

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁGAZATI ALAPVIZSGÁKRÓL

Ágazati alapvizsga vizsgaszabályzat

A szakképzés 4.0. új rendszerében a korábbi Szintvizsgáztatás rendszerét
az Ágazati alapvizsgák rendszere váltja fel.

Az ágazati alapvizsga fogalma, lényege, általános rendje:

 

Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát.

 

  • Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

  •  A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja. 

  • Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni.

  • Az ágazati  alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol.

  • Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni.

  • Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a képzésben részt vevő személy sikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második félévében teheti le. A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a tanév végén nem minősíthető, és a tanulmányait azágazati alapoktatás megismétlésével folytatja.

  • Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit.

 

FIGYELEM!!!
A tanuló magasabb évfolyamba nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett.

 

Az egyéb kérdésekben a tanulók, az iskola gyakorlati oktatást felügyelő igazgatóhelyetteséhez, a szakmai oktatóihoz és az osztályfőnökhöz fordulhatnak felvilágosításért.

 

Gyakorlati oktatást felügyelő vezetőSörfőző-Kálmán Edina (06/62 424-927)

 

2023/2024-es tanév

Ágazati alapvizsga időpontok

- NAPPALI TAGOZAT

 
       
    Kisgyermekgondozó,-nevelő   
Írásbeli 90 perc 2024.01.22 9:00 óra Hétfő
gyakorlat 50 perc 2024.01.26 10:00 óra péntek 
    Turisztikai technikus   
Írásbeli  -------  --------------------------  
gyakorlat  250 perc 2024.01.24-25-26. 8:00 szerda-csüt-péntek
    Sportedző-sportszervező   
Írásbeli 60 perc 2024.01.22 9:00 óra hétfő
gyakorlat 45 perc 2024.01.24-25. 8:00 óra szerda-csütörtök
    Informatikai rendszer- és alkalmazásüzem. technikus  
Írásbeli 30 perc 2024.01.29. 9:00 óra hétfő
gyakorlat 180 perc 2024.01.30. 9:00 óra kedd
    Szoftverfejlesztő és-tesztelő  
Írásbeli 30 perc 2024.01.29. 9:00 óra hétfő
gyakorlat 180 perc 2024.01.30. 9:00 óra kedd
    Logisztikai technikus  
Írásbeli 60 perc 2024.01.24. 9:00 óra szerda
gyakorlat 60 perc 2024.01.29. 9:00 óra hétfő
    Pénzügyi- számviteli ügyintéző  
Írásbeli 60 perc 2024.01.26. 9:00 óra péntek 
gyakorlat 90 perc 2024.01.26 10:30 óra péntek 

Ágazati alapvizsga időpontok

- FELNŐTTOKTATÁS

    Pénzügyi- számviteli ügyintéző "esti" munkarend  
Írásbeli 60 perc 2024.01.26. 14:00 óra péntek 
gyakorlat 90 perc 2024.01.26 15:30 óra péntek 
    Szoftverfejlesztő és -tesztelő "esti" munkarend  
Írásbeli 30 perc 2024.01.29. 14:00 óra hétfő
gyakorlat 180 perc 2024.01.30. 14:00 óra kedd

 Ágazati vizsgák időpontjai 2023 január

 

Informatika és távközlés ágazat

 

írásbeli: 2023.01.25.

gyakorlat: 2023.01.26.-27.

 

 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

 

írásbeli: 2023.01.26.

gyakorlat 2023.01.30.

  

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

 

írásbeli: 2023.01.26.

gyakorlat 2023.01.30.

  

Sport ágazat

 

írásbeli: 2023.01.26.

gyakorlat: 2023.01.30.-31.

 

 Szociális ágazat

 

írásbeli: 2023.01.25.

gyakorlat: 2023.01.30.

 

 Turizmus-vendéglátás ágazat

 

gyakorlat: 2023.01.25-2023.01.26-2023.01.27.Ágazati vizsgák időpontjai 2022 január-február

 

Informatika és távközlés ágazat

 

írásbeli: 2022.01.26.

gyakorlat: 2022.01.27.-28.

 

 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

 

írásbeli: 2022.02.04.

gyakorlat 2022.02.07.

  

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

 

írásbeli: 2022.01.31.

gyakorlat 2022.02.03.

  

Sport ágazat

 

írásbeli: 2022.01.24.

gyakorlat: 2022.01.25.

 

 Szociális ágazat

 

írásbeli: 2022.01.25.

gyakorlat: 2022.02.02-2022.02.03.

 

 Turizmus-vendéglátás ágazat

 

gyakorlat: 2022.01.26-2022.01.27-2022.01.28.

Ágazati vizsgák (javítóvizsga) időpontjai 2021 május

Informatika és távközlés ágazat

 

gyakorlat: 2021.05.13.

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

írásbeli: 2021.05.20.

gyakorlat: 2021.05.20.

Ágazati vizsgák időpontjai 2021 január-február

 

Informatika és távközlés ágazat

 

írásbeli: 2021.01.28.

gyakorlat: 2021.01.29.

 

 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

 

írásbeli: 2021.01.26.

gyakorlat 2021.02.04.

  

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

 

írásbeli: 2021.01.27.

gyakorlat 2021.02.01.

  

Sport ágazat

 

írásbeli: 2021.01.25.

gyakorlat: 2021.01.26.

 

 Szociális ágazat

 

írásbeli: 2021.01.27.

gyakorlat: 2021.02.02-2021.02.03.

 

 Turizmus-vendéglátás ágazat

 

gyakorlat: 2021.02.02-2021.02.03.

Honlap készítés