eKRÉTA

Fitness-wellness instruktor

 

Fitness-wellness instruktor

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Széles bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában önállóan tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat, rekreációs sportlétesítményekben (pl.: fitnesz, wellness klubok, szállodák wellness részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.).

Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző videotechnika révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot.

A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és marketingkommunikációs feladatokat is ellát.

Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a fitnesz-wellness létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, a géppark, eszközök, berendezések rendeltetésszerű használatáról.

A fitnesz-wellness létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja és betartatja. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint. Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészségtudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége.

 

 A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

 • Aerobik oktató
 • fitnesz-wellness asszisztens
 • Aqua tréner
 • fitness oktató
 • aquafitness oktató
 • Vízi aerobik oktató
 • Csoportos fitness instruktor
 • Fitness aerobik oktató
 • Teremedző
 • Fitness instruktor
 • Kondicionáló edző
 • Sportanimátor
 • Fitness asszisztens
 • Wellness asszisztens

A szakképesítés elvégzésével képes lesz:

 

 • a fizikai aktivitás fontosságát terjeszteni, az általa oktatott mozgásprogramokat népszerűsíteni
 • változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tartani
 • csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni
 • a csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyagot összeállítani, a terhelésintenzitást adekvát módon szabályozni
 • életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciális csoportos foglalkozásokat tervezni, levezetni
 • a gyakorlatokat bemutatni és megtanítani
 • a kellemes csoportlégkört megteremteni, a csoporttagokat motiválni
 • a hibákat felismerni, kijavítani, a sérüléseket megelőzni
 • szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat ellátni
 • az erőfejlesztő és kardio gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyelni
 • fittségi tanácsadást végezni, szükség esetén edzésterveket készíteni
 • a létesítményműködéssel kapcsolatos szabályokat közvetíteni
 • a pénzforgalmat lebonyolítani
 • adminisztratív feladatokat ellátni
 • a részleg által forgalmazott termékeket árusítani
 • a műszaki és személyes jellegű problémák megoldásában közreműködni
 • eladást ösztönző, marketingkommunikációs technikákat alkalmazni

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:2

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 

Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges (a pályaalkalmassági vizsgálat során a motoros képességek, valamint tetszőleges úszásnemben mélyvízi 50 m úszás felmérése történik)
 


Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 70 óra.

Honlap készítés