eKRÉTA

Turisztikai technikus -Idegenvezető szakirány

Turisztikai technikus -Idegenvezető szakirány

 

Mivel foglalkozik egy idegenvezető? Te tudod?

 • Az idegenvezető a külföldi és belföldi turistáknak bemutatja az adott ország természeti és kulturális értékeit, társadalmi, gazdasági és politikai helyzetét.
 • A megrendelő igényei szerint tárlatvezetést végez, túrákat vezet, szórakoztató programokon vesz részt.
 • Magas szintű magyar és idegen nyelv tudásával segíti a turistákat programjaik alatt, egyes esetekben tolmácsol.
 • Munkáját gyalogosan, illetve többfajta közlekedési eszközön végzi.
 • Minden tevékenységéhez alaposan felkészül a desztinációból, attrakciókból és programokból, széleskörű műveltségét folyamatosan fejleszti.
 • Telepített idegenvezetőként fogadja a turistákat és ott-tartózkodásuk ideje alatt fakultatív programokat ajánl, szervez és lebonyolít.
 • Az idegenvezető az út során felelős a csoportért és az utazókért, rendkívüli eseményeket szakszerűen, a szabályok betartásával kezel, jegyzőkönyvet készít.
 • Az egész túra alatt kapcsolatot tart az utazás szervezőjével, partnerekkel és szolgáltatókkal.
 • Munkájának célja, hogy a rábízott turistákat élményekkel teli, tartalmában az elvárásoknak megfelelő utazáson kísérje, vezesse.
 • Az utazás, illetve programok alatt szakmailag helyesen kezeli a különböző utas típusokat, nyitott, elfogadó, udvarias és toleráns magatartásával törekszik a kellemes hangulat kialakítására és fenntartására.
 • Az utazással kapcsolatos elő és utómunkálatokat elvégzi: információkat gyűjt, szelektál, rendszerez a csomagtúrához, az utazás után idegenvezetői jelentést ír, elszámol a rábízott pénzeszközökkel, egyéb javakkal, tapasztalatait, ötleteit megosztja az utazás szervezőjével.
 • Öltözete, megjelenése mindig az út jellegéhez és az időjárási viszonyokhoz igazodik, személyi higiéniája kifogástalan.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatsz?

 • Autóbuszos idegenvezető, csoportkísérő
 • Városnézést lebonyolító idegenvezető
 • Múzeumi idegenvezető, tárlatvezető
 • Telepített idegenvezető
 • Túravezető

 

Ha nálunk végzel az alábbi feladatok ellátására leszel képes:

 • városnézések, turisztikai programok kivitelezésére
 • csoportok, egyéni vendégek utazását, tartózkodását lebonyolítani
 • vezetéseket önállóan szervezni és lebonyolítani egy adott területen
 • látogatók kísérésére különféle helyeken (pl. múzeumokban, kiállításokon, tematikus szórakoztató parkokban, gyárakban és egyéb ipari létesítményekben)
 • telepített idegenvezetői feladatokat ellátni pl. üdülőövezetekben
 • fakultatív programokat szervezni, lebonyolítani
 • múzeumlátogatást lebonyolítani, tárlatot vezetni
 • tolmácsolási feladatokat elvégezni
 • alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek birtokában segítséget nyújtani a vendégeknek
 • közreműködni rendezvények lebonyolításában
 • vendégkísérői munkát végezni
 • konfliktushelyzeteket sikeresen megoldani
 • rendkívüli helyzetekben intézkedni
 • adminisztrációs feladatokat ellátni
 • az informatikai, irodatechnikai és a médiakommunikációs eszközöket kezelni
 • magyar és idegen nyelven szóban és írásban is helyesen és érthetően kommunikálni
 • betartani az idegenvezetői munka etikett és protokoll szabályait

 

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség:  érettségi végzettség

 

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Képzési idő: Iskolai rendszerű nappali munkarend szerinti szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 (négy félév)

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 200 óra.

 

 

 

Honlap készítés