eKRÉTA

Pénzügyi termékértékesítő


Pénzügyi termékértékesítő

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez.

A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában.

A független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeihez kapcsolódó teendők lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa alapján díjat számol, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében. A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító termékeinek vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (ügynök), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (többes ügynök). Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését, felhatalmazás esetén a biztosítási szerződés megkötését, valamint az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is. A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a pénzváltó és a hitelintézet prudens működéséhez.

 

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

 •  Banki és pénzforgalmi ügyintéző
 •  Áruhitel ügyintéző
 •  Valutapénztáros
 •  Pénzfeldolgozó
 •  Átutalási ügyintéző
 •  Banki hitelezőasszisztens
 •  Banki hitelügyintéző
 •  Banki lízing ügyintéző
 •  Banki ügyintéző
 •  Banki-, befektetési termékértékesítő
 •  Bankkártya referens
 •  Bankreferens
 •  Bankszámla-ügyintéző
 •  Befektetéskezelési referens
 •  Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző
 •  Építési hitel ügyintéző
 •  Értékpapír kezelő ügyintéző
 •  Értéktárkezelő (banki)
 •  Értéktáros (banki)
 •  Folyószámla ügyintéző
 •  Hitelértékesítő
 •  Hitelezési előadó
 •  Hitelezési ügyintéző
 •  Hitelreferens
 •  Hitelügyintéző
 •  Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző
 •  Kisvállalkozói hitelügyintéző
 •  Lakáshitel ügyintéző
 •  Lakossági folyószámla ügyintéző
 •  Lakossági hitelkockázat-kezelő
 •  Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti)
 •  Letéti-számla ügyintéző
 •  Letétkezelő (banki)
 •  Pénzforgalmi ügyintéző (banki)
 •  Pénzintézeti értékesítési asszisztens
 •  Pénzintézeti értékesítési ügyintéző
 •  Pénzintézeti értéktáros
 •  Pénzintézeti lakossági üzletkötő
 •  Pénzintézeti panaszkezelő
 •  Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző
 •  Pénzintézeti pénz- és értékkezelő
 •  Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó
 •  Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó
 •  Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs
 •  Pénzintézeti ügyfélreferens
 •  Számlavezető ügyintéző
 •  Takarékforgalmi ügyintéző
 •  Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker
 •  Független biztosításközvetítő
 •  Függő biztosításközvetítő
 •  Biztosításértékesítő
 •  Biztosítási üzletkötő
 •  Banki pénztáros
 •  Főpénztáros (banki)
 •  Valutapénztáros
 •  Valutaváltó
 •  Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző
 • Bankpénztáros
 •  Call center operátor (ügyfél tájékoztató)

 

A szakképesítés elvégzésével képes lesz:

 

Banki és befektetési termékértékesítőként

- banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni

- ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni

- banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt

- aktív bankműveleteket végezni,

- aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni

- hitelszámlát nyitni és kezelni

- hitelmonitoring tevékenységet ellátni

- passzív bankműveleteket végezni

- lekötési megbízást fogadni

- folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni

- pénzforgalmat bonyolítani

- alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni

- értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni

- befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani

- kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni

Független biztosításközvetítőként

- biztosítást közvetíteni

- tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról

- felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet

- versengő biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani

- közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban

- képviselni az ügyfelet

- jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani

- elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni

- marketingtevékenységben közreműködni, termékfejlesztéshez hozzájárulni

- pénzügyi tervezésben közreműködni

- informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni

Függő biztosításközvetítőként

- egy biztosító termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíteni (ügynök esetében), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetíteni (többes ügynök esetében),

- tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról

- felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet

- közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban

- képviselni a biztosítót (ügynök esetében) vagy az aktuális biztosítót (többes ügynök esetében)

- elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni

- marketingtevékenységben közreműködni, termékfejlesztéshez hozzájárulni

- pénzügyi tervezésben közreműködni

- informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni

Valutapénztárosként

- valutaváltást végezni

- ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni

- bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani

- ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

 

Pályaalkalmassági követelmények: -

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:-

 

Honlap készítés