eKRÉTA

Sportedző - sportszervező

Sportedző - sportszervező

Mindig is érdeklődtél a sport és a mozgás iránt? El sem tudnád képzelni az életed sport nélkül és szeretnéd minél több emberrel megszerettetni a mozgást?

Nálunk az oktatás során megismerkedhetsz a sport elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival, amelyek jó kiindulási pontot jelenthetnek számodra, ha felsőfokú intézményben szeretnél továbbtanulni. A szakma határtalan elkötelezettséggel, kitartással és egészséges életmóddal jár. Ha mindez megvan benned és szeretnéd a sport iránti szeretetedet másnak is átadni, hajrá, kezdj bele!

Mivel foglalkozik? Te tudod?

 • A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését.
 • Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait.
 • Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket.
 • Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez.
 • Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában.
 • Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását.
 • Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok munkájában, irányításában.
 • Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez.
 • Amennyiben a szakszövetség a munkakör betöltését nem köti egyéb feltételekhez, úgy a szakképesítés a megjelölt sportágban edzői, oktatói munkakör betöltésére jogosít a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet alapján.

Milyen munkakörökben dolgozhatsz?

 • egészségmegőrző programok szervezője,
 • sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezője és vezetője,
 • egészségmegőrző programok vezetője,
 • sport szakreferens,
 • aerobic oktató,
 • fitness-wellness asszisztens,
 • fitnesz edző, programszervező,
 • termékbemutató-szervező,
 • rendezvényszervező és – bonyolító,
 • sport-rendezvényszervező,
 • szabadidőszervező,
 • aerobic terem üzletvezetője,
 • fitness klub vezetője,
 • fitnessterem vezető,
 • fürdővezető,
 • horgászegyesületi vezető,
 • kondicionálóterem vezető,
 • mozgásstúdió-vezető,
 • sport szakosztályvezető,
 • sportegyesület vezetője,
 • sportklub vezetője,
 • sportlétesítmény vezető,
 • sportosztály vezetője,
 • strandvezető,
 • szabadidő központ igazgatója,
 • testápolószalon-vezető,
 • uszodavezető

Ha nálunk végzel az alábbi feladatok ellátására leszel képes:

 • a választott sportágad mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni
 • a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani
 • a sportolóid képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványaid sportág–specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani
 • a sportolóid teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni
 • edzésterveket készíteni
 • segédedzők tevékenységét irányítani
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni
 • az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában
 • sportági szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni

Miért érdemes a Szegedi SZB School of Business Technikumot választani a képzés elvégzésére?

 • Tapasztalt és képzett tanáraink a sportedző-sportszervező szakma legfontosabb elméleti és gyakorlati tudását adják át, segítenek a komplex vizsgára történő felkészülésben.
 • Rugalmas képzés és elektronikusan is biztosítunk tananyagot.

Amennyiben a szakszövetség a munkakör betöltését nem köti egyéb feltételekhez, úgy a szakképesítés a megjelölt sportágban edzői, oktatói munkakör betöltésére jogosít a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet alapján.

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség:  érettségi végzettség

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

A fizikai alkalmassági vizsga során a megjelölt sportágakhoz kapcsolódó feladatoknak megfelelően kell mérniük az illeszkedő motoros képességek és sportági technikák szintjét.

 

Képzési idő: Iskolai rendszerű nappali munkarend szerinti szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 (négy félév)

 


Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra

Honlap készítés