eKRÉTA

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

 

A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, részt vesz a számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásában, közreműködik a mikro-, kis- és középvállalkozások számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásában, továbbá egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamatai, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat. A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában – elsősorban kis- és középvállalkozásoknál – ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl.: mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a kkv. szektorban látja el.

Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében.

Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli.

Vezetői iránymutatásnak megfelelően közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait.

Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról.

Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat.

Egyezteti a bejövő és kimenő számlákat.

Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében.

Az előírásoknak megfelelően elvégzi a költségszámítási feladatokat, a leltározást és az ehhez kapcsolódó feladatokat megszervezi.

A vállalkozás szabályzatainak megfelelően ellátja a finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladatait.

Közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében.

Kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat.

Előkészíti a munkaerőgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi.

Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket.

Jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában.

Feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket.

Használja a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyviteli szoftvereket.

Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs feladatokat.

Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli.

Betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, valamint az információ biztonságra vonatkozó előírásokat.

 

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

 

 • Konferencia- és rendezvényszervező

 •  Személyi asszisztens

 • Titkár(nő)

 • Általános irodai adminisztrátor

 • Gépíró, szövegszerkesztő

 • Adatrögzítő, kódoló

 • Könyvelő (analitikus)

 • Bérelszámoló

 • Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

 • Készlet- és anyagnyilvántartó

 • Humánpolitikai adminisztrátor

 • Iratkezelő, irattáros

 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:-

Honlap készítés